Cmentarz Komunalny w Zgorzelcu

Podstawa prawna :
http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/dokument,iddok,2079,idmp,208,r,r

Cennik opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Zgorzelcu

I.   
Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok na okres do 20 lat:


1) Pod grób ziemny bez prawa murowania 
a)Pojedynczy jednopoziomowy 300,00 zł
b)Podwójny jednopoziomowy (rodzinny) 650,00 zł
c)Pojedynczy dwupoziomowy 450,00 zł
d)Dziecięcy do 6-u lat 110,00 zł
e)Urnowy 200,00 zł

2) Pod grób murowany:
a)Pojedynczy jednopoziomowy 380,00 zł
b)Pojedynczy dwupoziomowy 600,00 zł
c)Podwójny jednopoziomowy 800,00 zł
d)Dziecięcy 110,00 zł
e)Urnowy 220,00 zł

II.  
Opłata za miejsce grzebalne na kolejne 20 lat:

1)Pod grób ziemny bez prawa murowania
a)Pojedynczy jednopoziomowy 300,00 zł
b)Podwójny jednopoziomowy (rodzinny) 650,00 zł
c)Pojedynczy dwupoziomowy 450,00 zł
d)Dziecięcy do 6-u lat 110,00 zł
e)Urnowy 200,00 zł

2)Pod grób murowany:
a)Pojedynczy jednopoziomowy 380,00 zł
b)Pojedynczy dwupoziomowy 600,00 zł
c)Podwójny jednopoziomowy 800,00 zł
d)Dziecięcy 110,00 zł
e)Urnowy 220,00 zł

III.   
Rezerwacja miejsca grzebalnego na okres do 20 lat.

1)Pierwsze miejsce grzebalne 500,00 zł
2)Kolejne miejsce grzebalne 1 000,00 zł

IV.   
Opłata za wjazd na teren cmentarza.
1)Opłata dzienna za wjazd na teren cmentarza w celu budowy, czy też remontu nagrobka lub grobowca 100,00 zł
2)Opłata za wjazd pojazdów w celu obsługi jednej ceremonii pogrzebowej 60,00 zł

V.
Opłata za korzystanie z domu przedpogrzebowego  
1)Opłata za korzystanie z kaplicy domu przedpogrzebowego 80,00 zł/godz.
2)Opłata za korzystanie z chłodni w kaplicy 3,00 zł/godz.

VI.   
Utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu – opłata jednorazowa przy dokonywaniu pochówku 300,00 zl

VII.   
Opłata za każdorazowe uzgodnienie związane z określeniem warunków technicznych miejsca pochówku
1)Ustalenia miejsca grzebalnego 50,00 zł
2)Istniejącego miejsca pochówku 150,00 zł

VIII.    
Podjęcie czynności związanych z pochówkiem w soboty w dni wolne od pracy + 100% opłat ujętych w pkt. IV, V, VII, X
  
IX.   
Czynności zarządcy po godzinach pracy – + 50% opłat ujętych w pkt. IV, V, VII, X

X.   
Podjęcie czynności formalno-prawnych związanych z ekshumacją zwłok 100,00 zł

Uwaga: Do opłat ujętych w Cenniku będzie doliczany należny podatek VAT.